Circulariteit

GMB heeft zich als doel gesteld om in 2030 volledig circulair te werken. Dat kunnen we niet alleen: we zetten hier samen op in met onze opdrachtgevers, ketenpartners en de sector. Onze doelstelling vraagt om een integrale visie en aanpak. Daarom kent onze circulaire strategie drie thema’s:

  1. volledig werken in gesloten grondstofkringlopen,
  2. fossielvrij en minimaal energieverbruik binnen de GMB-organisatie,
  3. positieve impact van onze werkzaamheden op het milieu.

Emissieloos bouwen

We vliegen onze circulaire ambities aan vanuit onze bedrijfsvoering, vanuit de markt en vanuit de sector. Van het laatste is het Emissieloos Netwerk Infra (ENI) een goed voorbeeld. ENI werd dit jaar opgericht door GMB, Heijmans en De Vries & Van de Wiel. Met als doel: emissieloos zwaar bouwmaterieel al in 2026 mogelijk maken. Als de sector en de machineproducenten samen inzetten op gezonde circulaire businesscases is er veel te bereiken.

Mobiele windmolen CirculAIR

Op de blauwdruk van een GMB-idee bouwden we samen met turbinebouwer BestWatt en metaalbedrijf Van Zetten Nederlands eerste mobiele windmolen met de naam CirculAIR. De molen levert stroom op ons project in Zeewolde. BestWatt neemt het model in productie en gaat het vermarkten.

Circulair ontwerpen

Dit jaar zijn we gestart met een hulpmiddel om in de ontwerpfase van constructies circulaire keuzes scherp te kunnen afwegen. Intern noemen wij dit de circulariteit trade-off matrix. Een andere werkgroep organiseerde ontwerpateliers voor een circulair gemaal. De ontwerpprincipes daarvan passen we straks toe op al onze projecten.

Hoogwaardig materiaalgebruik

Als een uitdaging zo complex is als het sluiten van grondstoffenkringlopen, helpt het om pragmatisch te beginnen. Er zijn mallen aangeschaft om betonblokken van restbeton te maken in plaats van te storten. Met de blokken, die we aanbieden in de markt, zijn onder meer tijdelijke stortplaatsen aan te leggen.

CO2-uitstoot

De certificering van GMB op trede 5 van de CO2- prestatieladder werd in 2020 opnieuw bevestigd. Wij zijn op koers om onze doelstelling 2021 te behalen: 30 procent minder uitstoot per miljoen euro omzet dan in 2014. Het aandeel van ons elektriciteitsverbruik dat gedekt wordt door eigen opwekking groeide naar bijna 20 procent en het aandeel fossielvrije auto’s in onze leasevloot steeg naar bijna 15 procent.

Mobiele windmolen CirculAIR

Doelstelling volledig circulair ondernemen in 2030