Sterke
Synergie

Services

De cijfers

De omzet van GMB Services groeide naar 24 miljoen euro. Steeds meer opdrachtgevers ontdekken de voordelen van onze daadkrachtige technische all-in service. De effectieve samenwerking tussen onze disciplines draagt bij aan het degelijke resultaat.

GMB-synergie

Als multitechnische dienstverlener richten we ons op dezelfde opdrachtgevers als GMB Waterkwaliteit & installaties maar dan kleinschaliger. Dit jaar zochten we elkaar intensiever op om samen te werken. GMB WK&I brengt haar expertise in van processen en procestechnologie; wij de kennis van onze vaklieden en onze pragmatische benadering. We pakken projecten gezamenlijk op en we ondersteunen elkaars projecten. In beide gevallen profiteren de opdrachtgevers van de synergie.

Overname Van der Wiel Biogas

De energietransitie biedt onze opdrachtgevers uitdagende kansen. In september nam GMB de medewerkers, activa en activiteiten over van Van der Wiel Biogas. We werken al jaren samen met deze afdeling, onze culturen matchen. Binnen de gelederen van GMB zagen beide partijen meer synergie en groeimogelijkheden. Onder de naam GMB Gastechnieken timmeren onze gasexperts aan de weg vanuit IJhorst.

Kansen vanuit Heemskerk

In augustus namen we onze nieuwe vestiging in Heemskerk in gebruik. We zijn gestart met een kernteam uit Opheusden dat we gaan uit breiden met collega’s uit de regio. Vanuit Heemskerk kunnen we onze klanten in West-Nederland nog sneller en beter van dienst zijn. De ligging tussen industrie gebieden van de IJmond, Amsterdam en de Zaanstreek biedt bovendien kansen om ons nadrukkelijker toe te leggen op de industrie.

24

Miljoen euro omzet

2020

  • Recordomzet
  • Strategische samenwerking
  • GMB Gastechnieken

Goede vooruitzichten

Een vooruitblik op 2021 geeft alle aanleiding tot optimisme. Met de ruime werkvoorraad op de valreep van 2020 is de helft van de geprognosticeerde omzet al geboekt. Naast de acquisitie van een aantal grote projecten en de doorlopende raamcontracten leveren ook de werken van GMB Gastechnieken een mooie bijdrage.

GMB Gastechnieken in IJhorst