Groei in
uitvoering

Waterveiligheid & constructies

De cijfers

In aanloop naar de grote werken die straks in uitvoering gaan, liepen de plan- en vergunningsfasen iets uit. Deze tijd leverden we in op de verwachte uitvoering, waardoor de omzet van 2020 licht achterbleef bij de prognose. We sluiten het jaar af met een kostendekkende omzet van 12 miljoen euro.

Uitvoering Vianen

Voor Waterschap Rivierenland stroopten we de mouwen op voor dijkversterking Vianen. Dit werk werd opgeschrikt door een omgevallen heistelling. De schade was gelukkig alleen materieel. De vertraging werd gecompenseerd en er werden vooral gezamenlijk lessen uit getrokken. Uitdaging verbindt; dat bewijst Vianen ook weer. Het project verloopt verder naar wens en wordt in het voorjaar van 2021 afgerond.

Sterke Lekdijk en ENI

Naast de dijkversterkingen Gorinchem-Waardenburg (GoWa) en Wolferen-Sprok (WOS), die in 2021 in uitvoering gaan, haalden we in de combinatie GMB / Heijmans / De Vries & Van de Wiel ook project Sterke Lekdijk binnen. Een krachtig onderscheid in onze aanbieding is de oprichting van het Emissieloos Netwerk Infra (ENI). Zo zetten we vaart achter de verduurzaming van bouwmaterieel en geven we de stikstofuitstoot goed tegengas

Lauwersmeerdijk

De versterking van de Lauwersmeerdijk -een project dat we samen met Heijmans aannamen- is een uitdaging van een andere orde. Onze planstudie hiervoor ging dit jaar van start. De te versterken dijk ligt pal in de haven, die bovendien de entree is naar de Waddenzee; een ecologisch zoutwatergebied. Het scheiden van zoet en zout water is één van de opgaven. Het project kent ook in- en uitlaatwerken. Een kolfje naar de hand van GMB Waterkwaliteit & installaties, dat hiervoor een belangrijk aandeel krijgt in dit project.

Plannen maken en dijken bouwen

Naar verwachting worden de vergunningen en subsidies verleend voor GoWa en WOS. We kunnen dan in 2021 starten met de uitvoering van deze projecten. Sterke Lekdijk en Lauwersmeerdijk zitten in hun planfase. Voor 2021 voorspellen we een omzet van 20 miljoen euro met een degelijk resultaat.

  • Tekentafel
  • Sterke acquisitie
  • Zwarte cijfers

2020

12

Miljoen euro omzetProject Dijkversterking Wolferen-Sprok