Daadkrachtig
vooruit

Van de groepsdirectie

Als het toeval ooit een curieuze draai nam, dan was dat wel in 2020. Uitgerekend in het jaar dat we onze positionering ‘Uitdaging verbindt’ lanceerden, werden we geconfronteerd met corona.

Gerrit-Jan van de Pol | Jan van Middelkoop

We hebben de ultieme test goed doorstaan. Ons nieuwe motto is echt van onszelf en voelt vanzelfsprekend aan. De vlag dekt de lading; dat kwam goed tot zijn recht in dit coronajaar. We namen - en nemen - corona heel serieus en handelen conform de voorschriften van de overheid. Waar dat naar ons idee nodig was vulden we de regels aan. In de HRM-bijdrage van dit verslag leest u meer over de maatregelen die we troffen voor en samen met onze medewerkers.

Corona wakkerde ook sterke verbindingen aan met onze opdrachtgevers, ketenpartners en Bouwend Nederland. Samen met Bouwend Nederland organiseerden we onder meer webinars voor waterschappen en gemeenten. In goed overleg kwamen we zo tot veilige, praktische oplossingen om de geplande projecten en activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan. De uitdagingen in de stikstofproblematiek kosten meer tijd dan ons lief is. We beseffen dat

het lastig is om beleid te maken op dit complexe vraagstuk. Daar zit nu weliswaar beweging in, maar er is op afzienbare termijn behoefte aan bruikbare regelgeving. Een positieve ontwikkeling is dat de stikstofcrisis dit jaar een versnelling ontketende in emissieloos werken. Samen met partners richtten we het Emissieloos Netwerk Infra (ENI) op. Ons doel: emissieloos zwaar bouwmaterieel al in 2026 mogelijk maken. Hiervoor dichten we ons (lees: de markt) goede kansen toe. Na de overname van Insituform® vorig jaar nam GMB dit jaar Van der Wiel Biogas over. Hiermee versterken we ons technische vermogen en staven we onze circulaire ambities. Onder de naam GMB Gastechnieken helpen we opdrachtgevers die onderweg zijn of willen naar de energietransitie. Dat is óók zo’n uitdaging die ons verbindt.

Belangrijk dit jaar was de gezamenlijke ontwikkeling van ons nieuwe strategisch ondernemingsplan. Uitdaging verbindt voor continuïteit, rendement en groei. We zijn er trots op dat dit in een bijzonder jaar is gelukt. Juist ook om dit plan samen te maken. Hoe mooi is het dat een uitdagend en ambitieus ondernemingsplan tot stand is gekomen, dat volstrekt in lijn is met de richting die onze opdrachtgevers van ons vragen.