Samen
werken

Waterkwaliteit & Installaties

De cijfers

Projecten die in 2019 op pauze waren gezet door de stikstofcrisis werden dit jaar uitgevoerd. Inclusief de doorlopende raamcontracten en nieuwe projecten kwam de omzet op 38 miljoen euro. Tegenover het degelijke rendement stonden afboekingen op enkele projecten, waardoor het resultaat bleef steken onder de prognose.

Ambassadeurs

Onze kracht is de rol als verbindende samen werkingspartner in projecten; onze groeikansen liggen óók sterk in de samenwerking binnen de cluster. De uitvoering van vruchtbare complexe werken vraagt om een cultuur waarin we elkaar uitdagen en open en constructief feedback geven. Via de vorig jaar ingezette ‘ambassadeurs’ training kregen deze onderwerpen tekst en uitleg die goed werden ontvangen.

Ontwerpteam

In samenwerking met partner Royal Haskoning DHV kreeg ons ontwerpteam vastere vormen. Een eigen ontwerpteam heeft veel meerwaarde in bouwteams; een samenwerkingsvorm die ons past als gegoten. Dit jaar konden we dit waar maken op het project afvalwaterpersstations Bath en de renovatie van drinkwaterpompstation Andijk. In 2020 deden we opnieuw tenders en scoorden we werken in bouwteams. Waterschap Hollands Noorderkwartier gunde ons de revisie van de rwzi’s Beemster en Beverwijk en we gaan naar verwachting drinkwaterstation de Hooge Boom renoveren.

Full service met GMB Services

De band met GMB Services werd strakker aangehaald. Door onze krachten te bundelen kunnen we alles verzorgen rond rwzi’s: ontwerp, bouw, commissioning, exploitatie, beheer, onderhoud. Hierin heeft virtuele innovatie, zoals partnerschap via een digital twin, een belangrijke rol. In samenwerking met Royal HaskoningDHV brengen we dit onder in een volwassen marktvoorstel.

Op volle sterkte vooruit

We gaan 2021 in met een goede werkvoorraad. Naast grote projecten als drinkwaterstation Hooge Boom en de rwzi’s Beemster en Beverwijk lopen ook de bestaande raamcontacten door. Resumerend voorzien we een omzet van 38 miljoen euro met een positief resultaat.

  • Teamcultuur
  • Meer ontwerpkracht
  • Virtuele innovatie

2020

38

Miljoen euro omzet