Vooruitblik

In feite vormen de verhalen in dit directieverslag de inleiding op deze vooruitblik. Sterker, ze zijn hier onderdeel van. We zien gisteren, vandaag en morgen als één aaneengesloten reis.

Dit jaar presenteerde GMB haar strategisch ondernemingsplan (SOP) 2020-2025. In de wandelgangen praten we ook wel over Expeditie 2025. Een uitdagende tocht naar onze bestemming over vijf jaar: een toonaangevende marktpositie op de gebieden waterveiligheid, waterkwaliteit, bio-energie en industriële bouw en infra. Daarmee zorgen we voor continuïteit, een goed rendement en groei van onze hele organisatie.

De afgelopen jaren hebben we hier al een sterke basis voor gebouwd. Met goede mensen aan boord, opdrachtgevers waarmee we samen optrekken, uitdagende projecten en een prettige samenwerkingscultuur met nadrukkelijke rollen voor openheid en veiligheid.

Uitdaging verbindt. We gaan op reis langs boeiende en spannende thema’s. Eén daarvan is digitalisering: we willen goed gebruikmaken van de nieuwste technieken en innovaties. Zodat we opdrachtgevers zo efficiënt mogelijk van dienst kunnen zijn. We committeren ons aan de doelen van onze opdrachtgevers en helpen hen om die te bereiken.

Willen we daar toonaangevend in zijn, dan betekent dit ook dat we de dingen die we doen nóg slimmer en beter moeten doen. Zodat we intern en extern nog effectiever en doelmatiger samenwerken. Digitalisering helpt ons daarbij; daarnaast zijn er nog andere wegen om onze organisatie en processen slimmer in te richten.

GMB heeft zich als doel gesteld om in 2030 volledig circulair te werken. In dit verslag leest u wat we hieronder verstaan en hoe we dit willen bereiken. De komende jaren zetten we hier al flinke stappen in. Niet alleen omdat de markt dit vraagt, maar vooral omdat we hier zelf in geloven. We hebben de aarde in bruikleen; het is onze verantwoordelijkheid om haar goed over te dragen aan de generaties van morgen.

Ook en vooral díe uitdaging verbindt ons.