Sterke Ontwikkelingen

Frank Koote (voorzitter) | Kees Wielaart | Daan Sperling

Het thema van dit directieverslag is ‘Groei vanuit kracht’; dat is precies wat in 2020 gebeurde. In het jaar waarin corona een belemmering vormde die zijn weerga nauwelijks kent, leverde GMB bijzondere prestaties in verschillende opzichten. Allereerst willen we de medewerkers en de directie hiervoor bedanken en onze complimenten geven.

Corona maande de directie en onze raad tot intensief overleg. Dit vooral bij de eerste coronagolf: niemand kon de potentiële effecten voorspellen voor de sector, voor onze opdrachtgevers en voor GMB zelf. Terugkijkend kunnen we concluderen dat GMB deze uitdaging voortreffelijk heeft aangepakt. Er zijn strikte maatregelen genomen, tips vanaf de werkvloer werden ad rem vertaald naar het protocol en GMB nam enkele keren het voortouw in overleggen met de sector en met overheden. Ook dat is groei vanuit kracht.

In financieel opzicht was 2020 een heel goed jaar. Dit geeft aan hoe, ondanks tegenwerkende krachten door corona, toch werd doorgepakt op projecten. Het onderstreept bovendien - en zeker zo belangrijk - dat risico-inventarisatie en -beheersing volwassen zijn geworden bij GMB. Dit thema heeft constant aandacht en komt in al onze besprekingen op tafel. Over belangrijk gesproken: veilig werken is nog altijd een onverminderd punt van zorg in de bouw- en infrawereld. GMB groeit ook in dit opzicht en maakt hier belangrijke stappen in; een belangrijke, essentiële ontwikkeling.

GMB presenteerde haar strategisch ondernemingsplan (SOP) 2020-2025. De directie vertelt daar meer over in dit verslag. Als commissarissen zien we een plan dat blaakt van gezonde, stevige ambities die passen bij de ondernemingsfase en de competenties van GMB. Bij haar identiteit ook als mensgerichte, maatschappelijke onderneming die een tastbaar verschil wil maken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.